Ändringar som gäller mopeder

Den nya vägtrafiklagen innebär bland annat ändringar av vissa trafikregler för mopeder.

  • Det är förbjudet att bogsera med en moped, om bogseringen stör körningen eller medför fara för andra vägtrafikanter.
  • En del av vägmärkena för mopeder har förnyats.