Bildäck

I kollisioner som involverar person- och paketbilar är däcken en viktig säkerhetsfaktor som påverkar köregenskaperna. I undersökningar av olyckor har man konstaterat att risker förknippade med däck i över 90 procent av fallen handlar om att däcken är i dåligt skick, är olämpliga eller har fel däcktryck.

Välj rätt däck

I bilens registeruppgifter hittar du rätt däckstorlek för din bil. Det kan finnas en eller flera rekommenderade och godtagbara däckstorlekar.

När du väljer däck är det bra att också kontrollera och minimera buller och däckens inverkan på energiförbrukningen.

Undvik att samtidigt använda däck av olika märke och typ. Om du vintertid använder till exempel dubbdäck, ska alla däck ha dubbar.

I Finland får man använda dubbdäck under tidsperioden 1.11.-31.3. och även under annan tid om vädret eller väglaget förutsätter det.

Kontrollera däcken regelbundet

Enligt lagen ska djupet av slitbanans huvudspår vara minst 1,6 mm på sommardäck och minst 3 mm på vinterdäck.

Rekommendationen för sommardäckens mönsterdjup vid blött före är dock minst 4 mm. Rekommendationen för vinterdäckens mönsterdjup vid snö och is är minst 5 mm.

Kom ihåg att också kontrollera däcktrycket regelbundet, rekommendationen är minst en gång per månad. Uppgifter om rätt däcktryck vid olika belastning finns i din bils instruktionsbok. Glöm inte reservdäcket. Fel däcktryck påverkar bilens köregenskaper och bränsleförbrukning samt förkortar däckens livslängd.