Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vinterdäck

Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck användas under tidsperioden 1.11.-31.3. Dubbdäck får användas under tidsperioden 1.11.-31.3. och även under annan tid om vädret eller väglaget förutsätter det.

Det finns vinterdäck både med och utan dubbar. Vinterdäck utan dubbar kallas friktionsdäck. De har bäst grepp på snö. På is har dubbdäck bättre grepp, men de nöter mer på vägen än friktionsdäck. Dubbar sliter också upp luftburna partiklar, som kan skada människors hälsa, från vägytan.

Vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter ska användas till exempel på följande fordon:

  1. personbilar med en totalmassa som är högst 3,5 ton 
  2. paketbilar
  3. specialbilar med en totalmassa som är högst 3,5 ton
  4. motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar
  5. släpvagnar som dras av ett fordon som avses i 1–4 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton

I slask eller snö eller annars svåra förhållanden är det bra om vinterdäckens mönsterdjup i slitbanan är minst 5 mm.

Även fordon som är registrerade utomlands ska använda vinterdäck i Finland.

Man känner bäst igen vinterdäck på däckmärkningen 3PMSF (s.k. ).

3PMSF-rengasmerkintä (lumipitomerkintä)
Uppdaterad