Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om ett taxitrafiktillstånd som ger dig rätt att bedriva taxitrafik, det vill säga yrkesmässig persontransport, med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling.

Gör så här:

2

Ansök om taxitrafiktillstånd

Du kan ansöka om ett taxitrafiktillstånd elektroniskt i sektionen trafiktillstånd inom vägtrafiken i tjänsten Mina ärenden.

Se instruktionsvideon: Ansökan om tillstånd som fysisk person (Extern länk) / juridisk person (Extern länk)

I ärenden som gäller bedrivande av trafik väljer fysiska personer ”Uträtta personliga ärenden” som sin roll och juridiska personer ”Uträtta ärenden för ett företag/en organisation”. En fysisk person som är sökande eller tillståndshavare uträttar således alltid ärenden som person och inte som representant för sin firma. Endast en person som har rätt att representera transportföretaget antingen med fullmakt eller på basis av en roll som anges i handelsregistret utan särskild fullmakt kan utföra ärenden på ett företags vägnar.

I princip räcker det med enbart en ansökan, eftersom Traficom får de uppgifter som behövs för att bevilja tillståndet ur andra myndigheters informationssystem som gränssnittsförfrågningar.

Du behöver inte heller bifoga något intyg över avlagd taxiföretagarexamen till ansökan, utan Traficom får information om godkända examina direkt av utbildningsorganisationen.

Ansökningsavgiften på 220 euro betalas i tjänsten. Avgiften återbetalas inte, även om tillstånd inte kan beviljas eller ansökan återkallas.

3

Du får tillståndet per post

Du får tillståndsbeslutet jämte bilagor per post inom cirka tre veckor efter att du lämnat in ansökan. De kompletteringar och utredningar som begärs för ansökan påverkar den totala handläggningstiden.

Ett taxitrafiktillstånd eller en kopia av det medförs i fordonet vid bedrivande av trafik. Traficom skickar inte kopior av taxitrafiktillstånd per e-post.