Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Päällikön vastuu, merikartat ja äänimerkinantolaite – ovathan uuden vesiliikennelain vaatimukset jo tuttuja?

Kulunut veneilykesä on ollut uuden vesiliikennelain aikaa. Kesäkuun alussa voimaan tullut laki on tuonut veneen päällikölle entistä enemmän vastuuta. Päällikön vastuun lisäksi myös mm. vaatimukset äänimerkinantolaitteesta sekä siitä, että merikartta pitää olla mukana veneillessä, jos matka edellyttää reittisuunnittelua, tulisi kaikkien veneilijöiden huomioida.

"Tätä kesää voi kutsua veneilijöiden kesäksi, niin runsain mitoin vesille on lähdetty. Turvallinen veneilykulttuuri luodaan yhdessä ja erityisesti päällikön vastuun omaksumiseen kannattaa panostaa. Päällikkö vastaa niin veneen kuin kaikkien kyydissä olevien turvallisuudesta", muistuttaa tiiminvetäjä Suvi Toppari.

Veneen päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa eli vastaa sen kulusta.  Jos on epäselvää, kuka on päällikkö, niin päälliköksi katsotaan rekisteriin merkitty vesikulkuneuvon omistaja tai haltija. Päällikön voi nimetä suullisesti tai kirjallisesti.  Tärkeää on, että päällikkö on kaikkien vesikulkuneuvossa olevien tiedossa ja päällikkö tietää vastuunsa. Päällikkö huolehtii myös siitä, että pelastusliivit tai muut kelluntapukineet ovat veneessä helposti saatavilla ja puettuna tarvittaessa kaikille.

”Päällikön vastuun lisäksi myös lain tuoma vaatimus merikarttojen mukana pitämisestä on tuonut kysymyksiä. Asianmukainen merikartta tulee olla käytettävissä aina sellaisilla matkoilla, jotka edellyttävät reitin suunnittelua, kuten pidemmälle veneiltäessä tai kuljettaessa tuntemattomilla vesillä. Vesikulkuneuvoissa tulee nykyään myös aina olla äänimerkinantolaite, eikä päälle puettujen pelastusliivien merkitystä kannata koskaan vähätellä”, painottaa erityisasiantuntija Kimmo Patrakka.

Asianmukaisilla merikartoilla tarkoitetaan joko merikarttaviranomaisen julkaisemia tai sen auktorisoimana julkaistuja painettuja tai elektronisia merikarttoja, joiden ajantasaisuudesta on huolehdittu.

Vielä on veneilykesää jäljellä – ota viimeistään nyt haltuun uuden vesiliikennelain muutokset

Uusi, 1.6.2020 voimaan tullut vesiliikennelaki on helpottanut veneilijöiden arkea, kun säädökset ja ohjeistukset löytyvät yhdestä paikasta. Tutustu vesiliikennelain pääkohtiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedotesarjan avulla:

Muistathan myös, että vikaantuneista merenkulun turvalaitteista tulee ilmoittaa .

Lisätietoja uudesta vesiliikennelaista löytyy myös Traficomin nettisivuilta www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020 (Ulkoinen linkki). Voit niin ikään tutustua lakiin Traficomin erityisasiantuntija Kimmo Patrakan nettiluennolla (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

tiiminvetäjä Suvi Toppari, p. 029 534 5412, suvi.toppari(at)traficom.fi, Twitterissä @SuviToppari

erityisasiantuntija Kimmo Patrakka, p. 029 534 6450, kimmo.patrakka(at)traficom.fi

Lisätty linkki merenkulun viottuneista turvalaitteista ilmoittamiseen.