Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vuosaaren ja Muugan välisen laivaliikenteen tuettu reitti hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on jatkanut merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten, mahdollisesti koronatukea tarvitsevien laivareittien kilpailutuksia. Nyt kilpailutus on avattu Helsingin Vuosaaren ja Viron Muugan väliselle reitille.

Nyt avattu haku koskee edestakaista laivareittiä Helsingin Vuosaaren sataman ja Viron Maardussa sijaitsevan Muugan sataman välillä. Tälle yhteysvälille kilpailutetaan julkisessa hankintamenettelyssä kokonaistaloudellisesti soveltuvimmat vaihtoehdot, joille voidaan maksaa avustusta liikennöintiin.

Kilpailutus on avoin kilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki varustamot, joilla on tarjota jonkun EU-maan lipun alle rekisteröity matkustajia ja lastia kuljettava ja tarjouspyynnön muut ehdot täyttävä alus. Edestakaisen reitin kilpailutukseen voi osallistua 26.10.2020 asti. Kilpailutuksen voittaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti julkisen palvelun velvoitteen asettamista tai tuen saamista. Julkisen palvelun velvoite voidaan asettaa, jos se katsotaan välttämättömäksi kilpailutuksen jälkeen.

”Olemme viime aikoina avanneet useita hakuja laivaliikenteen reiteille, joiden liikennöintiin voidaan tarvittaessa myöntää koronatukea. Nyt avattu kilpailutus Vuosaaren ja Muugan välisestä laivayhteydestä on tärkeä erityisesti teollisuuden näkökulmasta sekä myös Suomen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta ", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Hankintamenettelyssä arvioidaan mm. meriliikenteen harjoittajan kykyä täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiselle alueelle. Aluksen pitää täyttää kaikki säädökset ja määräykset, mm. jääluokkavaatimusten osalta. Lisäksi 95 % matkustamohenkilökunnalta vaaditaan sujuvaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi (Ulkoinen linkki)

Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja antaa tähän avustusta lisämäärärahasta, jos kyseinen yhteys todetaan välttämättömäksi.

Traficom on jo avannut aikaisemmin kilpailutukset edestakaisille reiteille Turku/Naantali-Ahvenanmaa-Tukholma ja Turku/Naantali-Långnäs-Kapellskär sekä kolmelle Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavalle reitille ja Helsingin ja Tallinnan välille. Näistä Ahvenanmaan reittien kilpailutuksiin voi osallistua 12.10.2020 asti (Ulkoinen linkki) ja Helsinki-Tallinna-reitin kilpailutukseen 20.10.2020 asti (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Hankintailmoitus: Julkinen palveluvelvoite: meriliikenteen tukeminen yhteysvälillä Vuosaari - Muuga (Ulkoinen linkki) 

Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen tuetut reitit hakuun (Ulkoinen linkki) (5.10.2020)  

Ahvenanmaan yhteyksiä ja huoltovarmuutta turvaavat tuetut laivareitit hakuun (Ulkoinen linkki) (28.9.2020)

Ensimmäiset laivaliikenteen tuetut reitit hakuun (Ulkoinen linkki) (18.9.2020)

Julkisen palvelun velvoitteella varmistetaan riittävät meriliikenneyhteydet (Ulkoinen linkki) (13.7.2020)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397, Twitterissä @Saarimaki
johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, p. 029 534 5396