Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n yhteisen sääntelyn ulkopuolelle on jätetty joukko kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvia ilma-aluksia, kuten EASA perusasetuksen (EU) No 2018/1139 Liitteessä I määritellyt ilma-alukset (muun muassa harrasteilma-alukset, ultrakevyet lentokoneet, vanhat tyyppihyväksytyt ilma-alukset ym.) sekä valtion ilma-alukset. Tällä sivulla käsitellään näiden ilma-alusten tuontiin liittyviä ohjeistuksia.

Ohjeita EU:n sääntelyn alaisten ilma-alusten maahantuontiin löytyy ao. sivulta.

Jotta ilma-aluksella saisi lentää, tulee sen olla rekisteröity ja sillä tulee olla voimasssa oleva lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun. Lentokelpoisuustodistuksen myöntämiseksi ilma-aluksen täytyy olla tyyppihyväksytty. 

Muulla kuin väliaikaisella luvalla ilmailuun lentävällä ilma-aluksella tulee olla huolto-ohjelma ja sen pitää olla huollettu huolto-ohjelman mukaisesti, jotta lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun olisi voimassa. Ilma-aluksen omistaja, käyttäjä tai haltija vastaa huolto-ohjelman laatimisesta ja sen noudattamisesta, eli ns. jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta. Lisäksi lentokelpoisuustodistuksen tai pysyvän luvan ilmailuun liitteenä tulee olla voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (Airworthiness Review Certificate, ARC).

Maahan tuotavien kansallisten ilma-alusten osalta lentokelpoisuustodistuksen tai luvan ilmailuun myöntäminen edellyttää yleensä ilmailuviranomaisen tekemää ensikatsastusta ilmailumääräyksen AIR M16-1 mukaisesti. Kaupallisesti valmistetulle ultrakevyelle lentokoneelle tai gyrokopterille tarvitaan myös suomalainen tyyppitodistus (ks. ilmailumääräys AIR M5-10 kohta 3.7).

Lisätietoa ilma-alusten rekisteröinnistä  (Ulkoinen linkki)lentokelpoisustodistuksen hakemisesta  (Ulkoinen linkki) ja luvan ilmailuun hakemisesta  (Ulkoinen linkki).

Suomalaisrt ultrakevyiden lentokoneiden ja gyrokopterien tyyppitodistukset

Muita näkökohtia

Käytetyn ilma-aluksen ja sen moottorin teknisen kunnon, sekä ilma-aluksen lentokelpoisuustilanteen tarkastamiseksi on tärkeää käyttää asiantuntijaa. Jos ilma-aluksen valinnassa apuna on lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio tai asiantunteva huoltomekaanikko, saadaan luotettavampi kuva mahdollisista kunnostuskohteista ja kustannuksista.

Radiolaitteista kannattaa ottaa huomioon uudet vaatimukset 8,33 kHz:n kanavajaosta. 

Päivitetty