Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merikartoitus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet merikartat Kaskisista Poriin. Uusien karttojen syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi. N2000 väylä- ja ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uuden ohjeen Väylien käytön ilmoitus, jota aletaan soveltaa 5.6.2023 alkaen. Jatkossa väylän mitoitussyväyttä syvemmällä kulkevien alusten on an...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet merikartat Pietarsaaresta Vaasaan. Uusien karttojen syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi. N2000 väylä...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uutena merenkulkujulkaisuna Suomen rannikon purjehdusoppaan. Opas sisältää yleistietoa merenkulusta Suomessa erityisesti kansainvälisen merenkul...