Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Frekvenser som det digitala samhällets ryggrad

Denna publikation är den första delen i en publikationsserie som handlar om den nuvarande och framtida användningen av radiofrekvenser. Artiklarna ger läsaren en lättfattlig bild av användningen av radiofrekvenser samt om arbetet bakom den både i Finland och internationellt. Välkommen att följa vad som händer i frekvensernas förunderliga värld under 2023.
Antennimasto

Basservice och säkerhet i vardagen behöver radiofrekvenser

Kommunikationsnät och radiofrekvenser som möjliggör deras funktion är en del av vårt lands kritiska infrastruktur och utgör grunden som vårt samhälle kan förlita sig på såväl i normala förhållanden som i störningssituationer och i undantagsförhållanden.
Turvallisuus

Frekvensplanering tryggar omfattande radio- och tv-tjänster i hela Finland

Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för frekvensplaneringen inom masskommunikation och möjliggör fungerande frekvenser för radio och television. Ämbetsverket är också den primära koncessions- och medietillsynsmyndigheten för radio- och televisionsverksamheten samt den myndighet som övervakar tillgängligheten i audiovisuella innehåll.
Media

Inom logistiken används radiofrekvenserna i stor utsträckning

Inom planeringen och genomförandet av logistikens delområden utnyttjas trådlösheten i stor utsträckning. Traficom stöder och säkerställer att de kommunikationssystem och frekvenser som de logistiska tjänsterna använder fungerar och är tillgängliga.
Logistiikka

I rymden är all telekommunikation trådlös

Traficom är en av rymdmyndigheterna i Finland. Traficom överenskommer globalt bland annat om radiofrekvenser som finländska satelliter använder och säkerställer störningsfria markbaserade radionät och radiokommunikation i Finland. Vi är även tillstånds- och tillsynsmyndighet för markstationsverksamhet.

Smidig trafik behöver smidig radiotrafik

Liikenteen automaatio ja digitalisaatio asettavat vaatimuksia langattomille järjestelmille ja digitaaliselle infrastruktuurille. Traficom mahdollistaa sekä Automatisering och digitalisering av transport ställer krav på trådlösa system och digital infrastruktur. Traficom möjliggör genomförandet av både nuvarande och framtida kommunikationsbehov inom transport genom att på nationell nivå säkerställa fungerande frekvenser som lämpar sig för varje användningsändamål.

Avtal om användningen av frekvenser ingås internationellt

En smidig användning av frekvenser förutsätter internationellt samarbete. Traficom har en betydande roll i det internationella samarbetet och i EU-samarbetet. Syftet är att säkerställa att Finlands åsikter beaktas i internationella frekvensbeslut.
Kansainvälinen yhteistyö

Världsradiokonferensen fattar beslut om framtida användning av radiofrekvenser globalt

Världsradiokonferensen (WRC) strävar efter att avtala om villkoren för användningen av radiofrekvenser för olika ändamål, för att användningen av frekvenserna ska vara så effektiv och störningsfri som möjligt. De internationella besluten har en avgörande inverkan på hur man i Finland i framtiden använder radiofrekvenser.