Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bredbandsprojektet

Mer om bredbandsprojektet

Utbetalning av bredbandsstöd

Det är möjligt att ansöka om slutbetalning av det statliga stödet för byggande av bredband efter det att nätet som byggts med hjälp av stödet blivit färdigt och alla kostnader blivit betalda.
Kuva kolikkopinosta
Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade 27 miljoner euro i statligt stöd för byggande av fibernät åren 2022–2023. För byggande av fibernät hade totalt 32 miljoner euro reserverats i ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ett bredbandsprojekt som startade år 2022 beviljat 15 miljoner euro i statsunderstöd för byggande av snabba optiska fibernät. Av de stödmedel s...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...