Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredbandsprojektet

Mer om bredbandsprojektet

Utbetalning av bredbandsstöd

Det är möjligt att ansöka om slutbetalning av det statliga stödet för byggande av bredband efter det att nätet som byggts med hjälp av stödet blivit färdigt och alla kostnader blivit betalda.
Kuva kolikkopinosta
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...