Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Information om ändrade hastighetsbegränsningar

I och med den nya vägtrafiklagen ändrade en del hastighetsbegränsningar och dessutom kan vissa vägar få en minimihastighet.

  • Den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen för paketbilar, likbilar, servicebilar och husbilar försvinner. De ska följa de väg- eller områdesspecifika hastighetsbegränsningarna på samma sätt som personbilar.
  • En personbil eller paketbil som drar en lätt släpvagn (O1) får köra i högst 100 km/h. 
  • Det går att ge en väg en minimihastighet som inte får underskridas, utom om trafiksituationen kräver det. På vägar/körfält med denna begränsning får inte sådana fordon framföras vars konstruktiva hastighet underskrider den angivna minimihastigheten.

TJÄNST: YouTube

#vägtrafiklagen2020 - En personbil eller paketbil som drar en lätt släpvagn får köra i högst 100km/h

Vänligen beakta att när du går till YouTubes sidor har YouTube sin egen praxis om kakor och integritetsskyddet.

Du kan titta på videon här:
Uppdaterad