Information om ändrade hastighetsbegränsningar

I och med den nya vägtrafiklagen ändrade en del hastighetsbegränsningar och dessutom kan vissa vägar få en minimihastighet.

  • Den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen för paketbilar, likbilar, servicebilar och husbilar försvinner. De ska följa de väg- eller områdesspecifika hastighetsbegränsningarna på samma sätt som personbilar.
  • En personbil eller paketbil som drar en lätt släpvagn (O1) får köra i högst 100 km/h. 
  • Det går att ge en väg en minimihastighet som inte får underskridas, utom om trafiksituationen kräver det. På vägar/körfält med denna begränsning får inte sådana fordon framföras vars konstruktiva hastighet underskrider den angivna minimihastigheten.