Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Information om däck

Den nya vägtrafiklagen medför förändringar i användningen av sommar- och vinterdäck.

Vinterdäck

  • Vinterdäck ska användas från början av november till slutet av mars om vädret eller väglaget förutsätter det. Samtidigt har kraven på däcken vintertid när det gäller traktorer och fordon i kategori L setts över.
  • Dubbdäck får användas från början av november till slutet av mars och om omständigheterna annars kräver det på grund av väder eller väglag.

Slitbana

  • Slitbanans huvudspår på däck för motordrivna fordon och släpvagnar till dessa ska ha ett djup på minst 1,6 millimeter. Minimidjupet gäller även andra fordon än bilar och släpvagnar till dessa. 
  • På motorcyklar och släpvagnar till dessa ska slitbanans huvudspår på däck emellertid ha ett djup på minst 1,0 mm.
  • Dessa krav gäller inte fordon vilkas högsta tillåtna hastighet är 40 km/h eller lägre.

 

    (https://www.youtube.com/watch?v=SbC66Ux8ONM)