Information om däck

Den nya vägtrafiklagen har medfört förändringar i användningen av sommar- och vinterdäck.

Vinterdäck

 • Vinterdäck ska användas från början av november till slutet av mars om vädret eller väglaget förutsätter det. Samtidigt har kraven på däcken vintertid när det gäller traktorer och fordon i kategori L setts över.
 • Dubbdäck får användas från början av november till slutet av mars och om omständigheterna annars kräver det på grund av väder eller väglag.

Slitbana

 • Slitbanans huvudspår på däck för motordrivna fordon och släpvagnar till dessa ska ha ett djup på minst 1,6 millimeter. Minimidjupet gäller även andra fordon än bilar och släpvagnar till dessa. 
 • På motorcyklar och släpvagnar till dessa ska slitbanans huvudspår på däck emellertid ha ett djup på minst 1,0 mm.
 • Dessa krav gäller inte fordon vilkas högsta tillåtna hastighet är 40 km/h eller lägre.

 

  Kesärenkaiden kulutuspinta

  • Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja tällaisen ajoneuvon perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää olla vähintään 1,6 millimetriä. Minimisyvyys koskee muitakin ajoneuvoja kuin autoja ja niiden perävaunuja. 
  • Moottoripyörän ja moottoripyörän perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää kuitenkin olla vähintään 1,0 mm.
  • Edellä mainitut vaatimukset eivät koske ajoneuvoa, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h.

  Lue lisää kesärenkaista.