Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajankohtaista uudesta vesiliikennelaista

Tällä sivulla

Tiedotteet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tarkastaa tehostetusti veneiden radiolupia ja pätevyystodistuksia juhannusviikolla Suomen vesialueilla. Tarkastuksia tehdään yhteistyössä venepoliisin kanssa,...
Moni suuntaa nauttimaan Suomen suvesta ja keskikesän juhlasta vesille. Jotta veneily sujuisi turvallisesti, vastuu toiminnasta on veneessä yhdellä henkilöllä eli päälliköllä. Mutta mistä kaikesta v...
Kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet vähenivät huomattavasti vuonna 2020. Vesiliikenteessä kuoli 30 henkilöä. Suurin osa onnettomuuksista sattui soutuveneen tai pienen moottoriveneen kaadu...
Kun annat vesikulkuneuvon vuokralle, on useampi asia, jotka sinun tulee huomioida. Kokosimme muistilistan, mitä tulee muistaa, jotta vuokraus ja vesillä liikkuminen sujuvat turvallisesti.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli haluavat yhteisvoimin parantaa veneilyn ja vesillä liikkumisen turvallisuutta kesällä 2021. Vuosi 2020 toi mukanaan uuden ...
Vaikka viime kesä oli erityisen vilkasta veneilyaikaa, kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet vähenivät huomattavasti viime vuonna. Vuonna 2020 vesiliikenteessä kuoli 28 henkilöä. Suurin osa...
Vilkkaasta veneilykesästä huolimatta kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet huomattavasti tänä vuonna. Tammi-elokuussa veneillessä menehtyi 24 ihmistä, kymmenen vähemmän kui...
Kulunut veneilykesä on ollut uuden vesiliikennelain aikaa. Kesäkuun alussa voimaan tullut laki on tuonut veneen päällikölle entistä enemmän vastuuta. Päällikön vastuun lisäksi myös mm. vaatimukset ...
Liikenne- ja viestintäviraston (Traficomin) kolme vesiliikennelain (782/2019) nojalla antamaa määräystä annetaan uudestaan Euroopan komissiolle tehdyn notifioinnin päättymisen johdosta. Määräysten ...
Suomessa tapahtui viime vuonna kaikkiaan yli 2 100 huviveneilyonnettomuutta. Onnettomuuksien huippukuukausi on maassamme perinteisesti ollut heinäkuu, jolloin viime vuonnakin tapahtui liki kolmanne...
Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uuden lain myötä veneillessä pitää aina olla mukana asianmukainen merikartta, jos matka vaatii reittisuunnittelua. Merikartan ajantasaisuus pitää varmen...
Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Laki kokoaa yhteen veneilijää koskevat vesiliikenteen säännöt. Vesillä liikuttaessa ei ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia – kokosimme m...
Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uudistus kevensi vuokravenesääntelyä ja toi muutoksia veneiden vuokraamiseen. Mitä veneen vuokraajan tulisi ottaa jatkossa huomioon – kokosimme napakan ...
Vesiliikennelain voimaantulo 1.6.2020 vaikutti myös vesiliikennettä koskevien kieltojen ja rajoitusten käsittelyyn ja jatkossa kaikki vesiliikennelain mukaiset rajoitus- ja kieltopäätökset hoitaa ...
Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan tänään 1.6.2020. Tavoitteena on turvallisempi veneilykesä, kun uusi laki tuo kaikille veneilijöille entistä selkeämmät pelisäännöt. Liikenne- ja viestintävirasto ...
Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Veneen päällikkö vastaa siitä, että veneessä on tarvittavat varusteet. Miten valitsen sopivat pelastusliivit ja mitä muita varusteita veneillessä tarvi...
Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Erityisesti veneen päällikön vastuullinen rooli korostuu uudessa laissa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa – kokosimme helpon muistilistan veneen päälli...
Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Laki lisää vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa veneilijöiden arkea, kun säädökset ja ohjeistukset löytyvät jatkossa yhdestä paketista. Vinkkaamm...
Suurin syy siihen, miksi pelastusliivejä ei veneillessä käytetä, on yksinkertaisesti se, ettei pelastusliivejä ole. Myös pelastusliivien epämukavuus ja turvalliseksi arvioidut veneilyolosuhteet mai...
Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen säädökset ja antaa näin kaikille veneilijöille entistä selkeämmät pelisäännöt turvalliseen veneily...