Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenteen valvonta on yhteistyötä turvallisuuden kehittämiseksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yksi keskeisimmistä raideliikenteen tehtävistä on valvoa, että Suomen rautateillä toimitaan turvallisesti ja vastuullisesti. Toisin sanoen vaikutamme siihen, että raideliikenteen toimijat edistävät sekä erikseen että yhdessä toimintansa turvallisuutta ja yhteentoimivuutta turvallisuusjohtamisen avulla. Siinä missä Traficom odottaa raideliikenteen toimijoilta jatkuvaa parantamista, samaa edellytetään myös meiltä itseltämme.

Miten valvomme käytännössä ja miten voisimme valvoa?

Traficomin raideliikenteen valvonta on vuosia keskittynyt turvallisuusjohtamisen auditointeihin eli sen selvittämiseen, kuinka hyvin rautatieliikenteen harjoittajat ja rataverkon haltijat noudattavat turvallisuusjohtamisjärjestelmiänsä ja omiin tarpeisiinsa kehittämiään menettelyitä. Auditointien avulla onkin löydetty hyvin toiminnan kehittämisen kohteita, joista toimijat ovat hyötyneet ja saaneet lisää kannustimia jatkuvaan parantamiseen.

Siinä missä auditoinnit ovat kylläkin kattavia, ne ovat samalla myös melko raskaita ja työllistäviä sekä virastolle, että auditoitaville toimijoille. Myös muita valvonnan keinoja tarvitaan. Olemmekin ottaneet käyttöön turvallisuusvuoropuheluiden ja -keskusteluiden kaltaisia valvontaa täydentäviä keinoja sekä pilotoineet erilaisten kyselyiden hyödyntämistä ja kehittäneet turvallisuuskulttuurin arviointia. Tulevina vuosina keinovalikoimaan ollaan palauttamassa aktiivisemmin myös vanhat kunnon tarkastukset, joiden avulla on tarkoitus pistoluonteisesti selvittää turvallisuusjohtamisen menettelyiden noudattamista käytännössä. Samalla myös valvonnan kohteita on tarve laajentaa.

Traficomilla on käytettävissään valvontansa tueksi laaja valikoima erilaisia seuraamuksia, joiden käyttökynnystä virasto on viime vuosina madaltanut. Seuraamukset ovat kuitenkin keino, johon turvaudutaan vain tarvittaessa. Ensisijainen tarkoituksemme on tehdä valvontaa hyvässä yhteistyössä raideliikenteen toimijoiden kanssa siten, että valvonnasta on hyötyä sekä valvovalle että valvottavalle. Virasto kuitenkin odottaa, että jos valvonnassa tai muuten huomataan, että toimijan tulisi petrata toimintaansa, petraamiseen myös ryhdytään. Raideliikenteen turvallisuus ei parane vain sillä, että viranomainen osoittaa korjaamisen paikkoja, vaan sillä, että toimijat kehittävät aktiivisesti toimintaansa. Tässä viranomaisvalvonta on oiva ja helposti hyödynnettävä työkalu.

Kehitämme valvontaamme aktiivisesti  tule kuulemaan lisää infotilaisuuteen 1.12.!

Siinä missä Traficom odottaa raideliikenteen toimijoilta jatkuvaa parantamista, samaa edellytetään myös meiltä itseltämme. Euroopan rautatievirasto auditoi Traficomia loppuvuodesta 2020, minkä seurauksena käynnistimme kuluvan vuoden alussa raideliikenteen valvonnan kehittämishankkeen. Tavoitteena on, ei vain laatia korjattavia toimenpiteitä, vaan myös aidosti kehittää valvonnan kokonaisuutta siten, että sekä toimijat että virasto hyötyvät valvonnasta enemmän.

Kehityshankkeen tuloksena päivitetään vielä tässä kuussa Traficomin raideliikenteen valvontastrategia ja valvontasuunnitelma sekä kehitetään mm. valvonnan toimintatapoja ja valvontatulosten analysointia. Jos haluat kuulla Traficomin raideliikenteen valvonnasta, sen kehittämisestä sekä ennen muuta siitä, miten tulemme raideliikenteen toimijoita lähivuosina valvomaan ja miten tietoja voi jo nyt omassa toiminnassaan hyödyntää, tule kuulolle infotilaisuuteen 1.12.2021! Kerromme sinulle mielellämme lisää!

Lue lisää: Infotilaisuus raideliikenteen valvonnasta 2022

Kirjoittaja Kaisa Sainio toimii Raideliikenne-palvelukokonaisuuden päällikkönä Traficomissa. Jatketaan keskustelua Twitterissä @KaisaSainio (Ulkoinen linkki).

EU:N RAUTATIELIIKENTEEN TEEMAVUOSI

Traficom on mukana toteuttamassa EU:n rautatieliikenteen teemavuotta muun muassa viestimällä aktiivisesti raideliikenteen ajankohtaisista asioista ja työstään raideliikenteen parissa. EU:n rautatieliikenteen teemavuosi kannustaa rautatieliikenteen käyttämiseen kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena liikennemuotona. Lue lisää Traficomin toiminnasta teemavuonna Eurooppalainen rautateiden vuosi -sivulta .

Lue lisää teemavuodesta komission sivuilta (Ulkoinen linkki) #EUYearOfRail.