Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Nelosen ohjelmatekstityksen laatua parannettava edelleen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut toistamiseen huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Tekstityksen tulee olla lain mukaan käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Traficomin tehtävänä on edistää esteettömien mediapalvelujen tarjontaa erityisryhmille.

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityksestä on apua myös muille, esimerkiksi iäkkäille tai kieltä opiskeleville. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi. Tekstityspalvelu tulee toteuttaa laadukkaasti siten, että tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Tekstitysvelvollisuus koskee Yleisradiota sekä MTV3:a ja Nelosta.

Traficom valvoo tekstityksen laatua ja velvoittaa korjaamaan puutteet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi keväällä 2022 huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Traficomin mukaan Nelosen tekstityspalvelu ei täyttänyt lain vaatimuksia riittävän selkeästä ja ymmärrettävästä tekstityksestä. Sanoma Media Finland Oy otti Traficomin päätöksen johdosta käyttöönsä uuden kehittyneemmän version keinoälyyn pohjautuvasta tekstitysohjelmistosta. Traficom totesi syksyllä 2022, että sen alustavan arvion mukaan Sanoma media Finland Oy:n käyttämä uusi sovellusversio tuottaa aiempaa huomattavasti parempilaatuista ohjelmatekstitystä ja päätti toteuttaa uuden tarkemman laatuarvioinnin. 

Traficomin tekemän uuden laatuarvioinnin perusteella Nelonen-kanavan ohjelmatekstitys ei kokonaisuutena arvioituna edelleenkään täytä ohjelmatekstityksen laadulle asetettua vaatimusta riittävästä selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Nelosen ohjelmatekstitys ei useinkaan vastaa ohjelmasisältöä, eikä ohjelman puhetta ole tiivistetty tai selvennetty siten, että tekstitys on ymmärrettävää. Nelosen ohjelmatekstitys tuottaa edelleen runsaasti virheitä eli väärin tunnistettuja tai väärin kirjoitettuja sanoja. Nelosen ohjelmatekstitysten ehkä keskeisin puute on lisäksi se, ettei ruudussa näkyvissä tekstitysrepliikeissä eroteta eri henkilöiden puhetta toisistaan, eikä tekstissä käytetä välimerkkejä, kuten pisteitä tai kysymysmerkkejä.

Traficomilta uusi huomautus Neloselle - puutteet korjattava 1.8.2023 mennessä

Traficom on antanut Sanoma Media Finland Oy:lle uuden huomautuksen tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta sekä päätöksessään velvoittanut Sanoma Media Finland Oy:n varmistumaan siitä, että sen Nelonen-kanavan tekstityspalvelu on 1.8.2023 mennessä toteutettu kokonaisuutena arvioiden laadukkaasti siten, että tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. 

Traficom on päätöksessään eritellyt toimenpiteet, jotka Sanoma Media Finland Oy:n tulee toteuttaa tekstityspalvelun laatua koskevan velvoitteen täyttääkseen. Jos päätöksessä mainittuja toimenpiteitä ei vielä tällä hetkellä ole mahdollista toteuttaa keinoälyyn pohjautuvan tekstitysohjelmiston avulla, tulee ohjelmatekstitykseen käyttää ihmistyövoimaa täydentämään manuaalisesti keinoälyn tuottamaa tekstitystä.

Ohjelmatekstityksen laatuvaatimuksen sekä päätöksessä edellytettyjen korjaavien toimenpiteiden tarkoitus on mahdollistaa Nelosen ohjelmien seuraaminen kuulovammaisille henkilöille ja sitä kautta edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Laadukas ohjelmatekstitys tarkoittaa, että ohjelmia on tosiasiassa mahdollista seurata myös kokonaan ilman ääntä. 

TAUSTAA

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville muutettiin vuoden 2021 alusta lukien. Aiempien määrällisten velvoitteiden lisäksi lakiin lisättiin tekstityksen laatuun liittyvä velvollisuus.

Traficom on julkaissut ohjeistuksen audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyydestä 1.10.2021. Ohjeistuksessa on esitetty ne kriteerit, joita virasto ainakin pitää laadukkaan tekstityksen olennaisina osina.

LISÄTIETOJA

Lakimies Eliisa Reenpää, p. 0295 390 418, eliisa.reenpaa@traficom.fi (5.4. asti)

Erityisasiantuntija Tiina Aaltonen, p. 0295 390 526, tiina.aaltonen@traficom.fi (11.4. alkaen)

Liikenne- ja viestintäviraston päätös tekstityspalvelun laadusta Nelonen-kanavalla (Ulkoinen linkki)

Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyden valvonta ja ohjeistus (Ulkoinen linkki)

Tiedote 28.10.2022: Traficomin tavoitteena laadukkaat tekstityspalvelut – Nelonen-kanavalle tulossa uusi laatuarviointi

Tiedote 5.4.2022: Tekstityksen laadussa havaitut puutteet velvoitetaan korjaamaan

Lisätietoja audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyydestä viraston verkkosivuilla (Ulkoinen linkki)