Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräys viestintäverkon kriittisistä osista

Määräystä sovelletaan yleiseen teletoimintaan sekä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 244 a §:n 2 momentissa tarkoitettuihin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisten toimijoiden yleiseen viestintäverkkoon liitettyyn erillisverkkoon.

Määräyksessä määrätään:

  • Viestintäverkon kriittisten osien tunnistamisesta ja dokumentoinnista
  • Viestintäverkon kriittisten osien määrittelystä
  • 4G- ja 5G-verkon sekä matkaviestinverkossa tarjottavien IP-pohjaisten puhelinpalvelujen kriittisten osien määrittelystä