Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Digitaliseringen framskrider i Finland men det finns stora regionala skillnader i tillgången till och användningen av internetförbindelser. När tjänster överförs till webben behöver alla kommuner fungerande bredbandsförbindelser såväl hemma som utanför hemmet. Med hjälp av goda förbindelser kan kommunen se till att distansarbete, distanstjänster, miljölösningar som digitaliseringen medför, företagens digitala tjänster och framtidens lösningar, t.ex. intelligent transport och den virtuella verkligheten, finns tillgängliga för kommuninvånarna.

För att åskådliggöra den regionala jämförelsen har Transport- och kommunikationsverket Traficom skapat en kommunspecifik bredbandsrankning. Stjärnmärkningen har gjorts separat för fasta förbindelser och för mobilförbindelser. Beräkningen av stjärnmärkningen har bildats så att den försöker beskriva såväl nuläget som förmåga att svara på framtidens behov. Varje kommun får ett visst antal stjärnor för både det fasta och det trådlösa bredbandet på skalan 1-5. Beräkningen beskrivs närmare nedan. 

Fasta förbindelser byggs upp i små kommuner ofta med hjälp av andelslag 

Snabba fasta förbindelser byggs i stadig takt, i förhållande till invånarantalet speciellt utanför de största städerna. Lumijoki och Pyhäjoki fick flest stjärnor, deras resultat var 4,5 stjärnor. Redan 27 av Finlands kommuner får minst 4 stjärnor, vilket är 8 procent av alla kommuner. 4 stjärnor betyder redan en mycket bra situation i fråga om tillgång till och användning av snabba fasta förbindelser. Nytt snabbt bredband har under det senaste året redan byggts speciellt till exempel i Lappajärvi, Nivala, Oulainen och Brahestad vilkas klassificering höjdes betydligt från förra året. 

Att många mindre kommuner nått framgång i fasta nät beror på aktiva fiberanslag som har låtit bygga regionala optiska fibernät till exempel med hjälp av bredbandsstöd. "Traficom beviljar stöd områden där det inte är möjligt att få bredbandsförbindelser på marknadsvillkor i tillräckligt snabb takt och där mobilnätet inte heller kan erbjuda tillräckliga förbindelser. Kommunerna har haft en aktiv roll i att stödja byggandet av bredbandsnät på de områden som placerat sig högst i rankningen", säger specialsakkunnig Elina Pallas.

Utbyggnad av 5G-nät syns i stjärnmärkningen för mobilnätet 

De första 5G-näten har byggts speciellt i stadsmiljöer. Tio kommuner får hela 5 stjärnor vid klassificering av mobilnätet. Speciellt 5G-täckningen på 300 Mbit/s till hushåll ökar dessa kommuners stjärnantal. Hela 40 kommuner fick minst 4 stjärnor. Dessa kommuner är främst större städer och bebyggelsekoncentrationer kring dem. Stjärnklassificeringarna beräknas enligt teoretiskt tillgängliga täckningar.  

På kartan visas stjärnklassificeringen per kommun för fasta bredbandsförbindelser och mobilnätet.
Bild 1. Stjärnklassificeringar för fasta bredbandsförbindelser och mobilnätet per kommun.
På kartan visas stjärnklassificeringen för fast bredband och mobilnätet i kommuner som har fått minst fyra stjärnor i rankningen. På kartan anges separat de kommuner som hade fått minst fyra stjärnor för både det fasta bredbandet och mobilnätet.
Bild 2. Två kommuner i Finland, Mariehamn och Reso, har minst 4 stjärnor både i det fasta och i det mobila nätet.

När digitaliseringen gäller allt flera livsområden är det allt viktigt att kommunerna får tillräckligt högklassiga förbindelser. 40 procent av Finlands kommuner förblir dock fortfarande under 2 stjärnor för det fasta nätet. Antalet kommuner som har under 2 stjärnor är färre för mobilnätet, under en femtedel av Finlands kommuner. Speciell uppmärksamhet ska fästas vid att det finns tillräckligt med förbindelser på de områden där tillgången är knapp både i det fasta och i det mobila nätet - 23 kommuner har under 2 stjärnor för båda nät.

Beräkningen av bredbandsrankningen

För fasta förbindelser får kommunerna 1-5 stjärnor på basis av hushållens tillgång till fasta bredbandsförbindelser som möjliggör nuvarande och framtida tjänster (hastigheten på inkommande trafik minst 100 Mbit/s) och hur mycket konsumenterna har börjat använda snabbare förbindelser ( abonnemang på minst 30 Mbit/s). För att nå 5 stjärnor ska nästan alla hushåll i kommunen ha ett abonnemang på 100 Mbit/s. 

I rankningen av mobilförbindelser koncentreras på mobilförbindelsernas huvudsakliga egenskap, dvs. att använda dem utanför byggnader. Dessutom beaktas separat täckningen på 300 Mbit/s eftersom maxhastigheterna är i praktiken sällan tillgängliga i mobilnät. I beräkningen läggs alltså mer vikt vid vägtäckningen på 100 Mbit/s och 30 Mbit/s men den beaktar också hushållstäckningen på 100 Mbit/s och 300 Mbit/s. För att få fem stjärnor ska kommunen ha en heltäckande vägtäckning på 100 Mbit/s och en omfattande hushållstäckning på 300 Mbit/s.

Ytterligare information

Se närmare uppgifter i Monitori-tjänsten (Extern länk)

Stjärnklassificeringarna kan laddas ned även i tabellform (Extern länk) (ods) (på finska). Du kan samtidigt hitta mer information om att beräknina klassificeringen. 

Tillgång till det fasta nätet och mobilnätet landskapsvis och kommunvis 2020.   

Tidigare publicerade nyheter om stjärnmärkningen: 

Flera små kommuner glänser när det gäller bredbandsrankningen i det fasta nätet — Redan över en miljon hushåll har tillgång till optisk fiber 17.6.2020

Stjärnmärkningar för kommuner på basis av tillgång, användning och täckning gällande snabba bredbandsförbindelser 18.6.2019


Elina Pallas, specialsakkunnig, tfn. 0295 390 126, elina.pallas(at)traficom.fi  

Joonas Sotaniemi, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 309, joonas.sotaniemi(at)traficom.fi