Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fordons registeranmälan och tidsfrister

När det sker en ändring i registeruppgifterna för ett fordon som du är ägare till eller innehavare av ska du göra en registeranmälan om ändringen utan dröjsmål, men senast inom sju dagar efter ändringen. En anmälan ska göras till exempel när du köper ett fordon  eller när det sker ändringar i uppgifterna om ägare eller innehavare (Extern länk) eller användning i fråga om ett fordon som du äger.

En registeranmälan ska också göras inom utsatt tid om det sker ändringar i ägar- och innehavaruppgifterna för en avställd bil.

Anmälan om avställning  och påställning  av ett fordon görs alltid under innevarande dag.

När måste man inte göra en registeranmälan?

Hur räknas tidsfristen?

Dagen då ändringen sker räknas inte med. Till exempel om ändringen har skett på en onsdag, kan anmälan göras ännu på onsdagen följande vecka. Om tidsfristen går ut på en lördag eller helgdag, kan anmälan göras ännu följande vardag.

Uppdaterad